Bestyrelsen / Bestyrelsesmedlemmer / Anne-Grethe Juul Brorson

Anne-Grethe Juul Brorson

Født: 1951
 
Aktiv donor: Ja
Antal tapninger: 104 (pr. oktober 2018)
 
Mail: pesus@webspeed.dk
Mobil: +45 21 76 37 66

Anne-Grethe valgte at træde ind i bestyrelsen i marts 2018, fordi hun ville være med til at gøre en forskel for bloddonorsagen i Køge Bugt-området.
Hun ønsker at værne om det frivillige donorkorps.
 
For Anne-Grethe har det været naturligt at give blod. Ikke kun på grund af hendes arbejde. Både hendes far og bror var tilmeldt donorkorpset, så det har ligget i ”blodet”.
 
 
Anne-Grethe er uddannet hospitalslaborant/bioanalytiker og har en lang karriere bag sig: 
 
 
1971-1975: Blegdamshospitalet
  • Elev 1971-1974
  • Aut. Hospitalslaborant 1974-1975 
1975-1989: Hvidovre Hospital (Aut. Hospitalslaborant)
  • Blev overført til Hvidovre Hospital i 1975, da Blegdamshospitalet blev lukket.
  • Blodprøvetagning, prøveanalysering, undervisning mv. i perioden 1975-1981.
  • Forskning indenfor koagulation og fibrinolyse i perioden 1981-1989. 
1989-2015: Novo Nordisk A/S
  • Forskning/udvikling af analyser til nye stoffer - især indenfor diabetes og væksthormon området. 
Pensioneret: april 2015
 
 
 
Bloddonorerne Østsjælland  | Tlf.: +45 47 32 55 85 | koe-blodbank@regionsjaelland.dk