Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsens medlemmer, deres kontaktoplysninger og følge med i dagsordener og referater fra bestyrelsens møder. 
 
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om Bloddonorerne Østsjællands arbejde. 
 
 
39 %
Bloddonorerne Østsjælland  | Tlf.: +45 47 32 55 85 | koe-blodbank@regionsjaelland.dk